Přidání natur / nuda lokality

Objevujme naturistický svět 

Lokalit, kde se můžeme legálně nebo aspoň s tolerancí okolí pohybovat bez oděvů je mnoho, některé vznikají a některé zanikají. 

Máte-li nové poznatky nebo zkušenosti, můžete je sdílet s ostatními nudisty a naturisty, kteří každou novou informaci ocení. 

Vkládat je povolené pouze autentické snímky zachycené autorem, není dovoleno jakékolov snímky kopírovat nebo stahovat za účelem jakéhokoliv dalšího využití. 

Každý autor nese právní, morální i hmotnou zodpovědnost za porušení všeobecně právně závazných norem

K fotografiím lokality prosím přidejte popis především z hlediska terému, dostupnosti vozidlem a možností kempování. Snímky postav mohou být přiložené bez jakýchkoli úprav a to včetně intímních partií. Mějte však na paměti, že odkrýváte část vlastního soukromí včetně intimních partií. Jakékoliv detailní samostatné snímky pohlavních orgánů nebudou akceptovány.   

Děkujeme, že dodržujete pravidla.